Školení první pomoci

Toto školení má 2 rozměry. Jeden je zákonný a druhý lidský.  Povinosti v zákoně určuje jednak zákoník práce a dále trestní zákon kde je definován trestný čin - "neposkytnutí pomoci" se sazbou až 2 roky. V případě že se jedná o trestný čin "neposkytnutí pomoci řidičem" tak zde je sazba až 5 let. nabízím školení první pomoci které Vás naučí, jak v rámci laické první pomoci můžete zachránit život a nebo zmírnit následky. 

Odpovědnost za chyby při špatném poskytnutí první pomoci se bát nemusíte. Podrobnější informace se dozvíte na školení.

 

Kurz se dělí na 2 části

  • První částí přednášky je teoretický výklad postupů při ohrožení života pacienta z jakékoliv přičiny (krvácení, zástava srdeční, dušení, akutní infarkt myokardu...).

  • Následuje praktický výcvik, jenž je základem celého semináře. K nácviku je používána figurína, která napodobuje skutečného člověka.