Osnova školení BOZP

 

Základní osnova školení :

 1. Dokumentace BOZP a PO
 2. Povinnosti zaměstnavatele
 3. Práva zaměstnanců
 4. Povinnosti zaměstnanců
 5. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 6. Prevence rizik
 7. Organizace pracoviště
 8. Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 9. Osobní ochranné pracovní prostředky
 10. Bezpečnostní značení
 11. Organizace práce a pracovní postupy
 12. Kategorizace prací
 13. Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 14. Požární ochrana
 15. Zásady první pomoci
 16. Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 17. Ruční manipulace s břemeny
 18. Tísňová telefonní čísla

Osnova školení BOZP a PO se mění podle konkrétních požadavků a školených pracovníků.

Objednat služby