53/2008 NV stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení

 

53

VYHLÁŠKA
ze dne 13. února 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup
při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,
která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č.
38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
 

        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst.  3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze se slova „Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“ nahrazují slovy „Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“.

        2.  V příloze se slova „Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace“ nahrazují slovy „Krajská nemocnice Liberec, a.s.“.

        3.  V příloze se slova „Krajská nemocnice Pardubice“ nahrazují slovy „Pardubická krajská nemocnice, a.s.“.

        4.  V příloze se slova „Fakultní nemocnice Ostrava, klinika chorob z povolání“ nahrazují slovy „Fakultní nemocnice Ostrava, klinika pracovního a preventivního lékařství“.

 

Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.