Revize a údržba hydrantů a hadic

Hydranty

Zde se provádí pravidelná kontrola 1x za 1 rok. U hydrantových hadic se dělá tlaková zkouška a to 1x za 5 let.

Nejčastěji se vyskytují ve 2 rozměrech a to C52 a D25. Na některých místech ale můžete potkat ještě hydranty o velikosti B75.  Počet a rozmístnění hydrantů je rešno v požárně bezpečnostním řešení stavby.

Co všechno kontroluji u hydrantu.

Umístění hydrantového systému.

Návody k obsluze.

Označení umístění hydrantu.

Upevnění na stěnu.

Rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody.

Správnou funkčnost tlakoměru (je-li namontován) .

Stav hadice.

Správnost a pevnost hadicových úvazů a spon.

Funkčnost otáčení bubnu a hadice v obou směrech

Rozsah a funkčnost výkyvu ramene u výkyvných navijáků.

Správnou činnost samočinného uzavíracího ventilu a správnou funkčnost odpojovacího servisního ventilu u ručně ovládaných navijáků.

Stav přívodního potrubí vody.

Známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně.

Použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná

Provedení posledního testu maximální zátěže hadice. Všechny hadice se musí dle EN 671-1 nebo EN 671/2 každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak

 

Související normy a vyhlášky

 ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

·         ČSN EN 671-1:2002 – Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

·         ČSN EN 671-2:2002 – Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

·         ČSN EN 671-3:2009 – Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

·         ČSN EN 1074-6:2009 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

·         ČSN EN 14384:2006 – Nadzemní požární hydranty

·         ČSN EN 14339:2006 – Podzemní požární hydranty

·         Vyhláška č. 246/2001Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

·         Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb

 

Poptávka služeb