Ceník služeb BOZP a PO

 

Kompletní dokumentace BOZP od 3000 Kč

Kompletní dokumentace PO bez zvýšeného nebezpečí od 1500 Kč

Kompletní dokumentace Po zvýšené nebezpečí od 4000 Kč

Školení řadových zaměstnanců BOZP a PO– 50-150 Kč osoba

Školení vedoucích zaměstnanců BOZP i PO– 150-250 Kč osoba

Školení požárních hlídek– 250-400 Kč/osoba

Školení řidičů referentů 70-120 Kč/osoba

Kontrola hydrantu včetně vytvoření zápisu– 150 - 230 Kč

Kontrola přenosného hasícího přístroje – 50 - 90 Kč

Kontrola PO dle vyhlášky 246/2001 2x ročně – 1100Kč

Kontrola lhůt revizí, školení a kontrol. – 300 – 1200 měsíčně podle celkového počtu kontrolovaných lhůt.

Měsíční paušál pro firmy s 25 a více zaměstnanci – 1500 až 10 000 měsíčně

 

Ceny jsou bez příslušné DPH.

 

 

Poptávka služeb